remove

Sürdürülebilirlik

​Profen’in sürdürülebilirlik anlayışı, verimliliğe odaklanarak riskleri önceden tespit edip önleyici yaklaşımlar geliştirmektir. Sürdürülebilirlik politikalarıyla Profen, tüm çalışmaları için kalıcı değerler üretmeyi ve verimli kaynak kullanımını aşılamayı amaçlar.

Bu doğrultuda Profen sürdürülebilirlik politikaları, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetimi temel alarak; iş sağlığı ve güvenliği konusunda risklerin etkin şekilde yönetilmesini, şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmasını, enerjiyi verimli kullanarak çevresel denge ve doğal kaynakların korunmasını, ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uyulmasını ve müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlanmasını kapsar.

Kalite Politikaları

Profen, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’ni temel alarak yaptığı çalışmalarda müşteri memnuniyetini her şeyden üstün tutmayı, teknolojik gelişmeyi yakından takip ederek sürekli iyileştirme bilinciyle güvenilir, dürüst, planlı ve zamanında istenen hizmeti gerçekleştirmeyi, bünyesinde çalışan personelin gelişimini, kariyerini geliştirmek için planlanan aralıklarla eğitimlere önem vererek eğitimli personel ile çalışmayı taahüt eder.

Çevre Politikaları

Profen, uyguladığı politikalar ile çevrenin korunmasına yönelik bir yaklaşım benimsemektedir. Profen, özellikle ürün ve hizmetlerin tedarik ve üretim süreçlerindeki faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel riskleri ortadan kaldırmayı hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği

Profen, tüm faaliyetlerinde çalışan ve ilgili paydaşların sağlıklı ve güven içerisinde faaliyetlerini yürütebilecekleri bir iş ortamı yaratarak, oluşabilecek her türlü riski en aza indirmeyi ve sürekli olarak iyileştirmeyi öncelikli iş hedefi olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda Profen firmalarında iş sağlığı ve güvenliği dünyaca kabul görmüş standartlar kapsamında gerekli iyileştirmeler yapılarak sistematik bir yaklaşımla yönetilmektedir.